Дизайн-проекты

Дизайн проект квартиры Костюкова 85 м.2           архитектор Васалатий К.

 

Дизайн проект частного дома 165 м.2                        архитектор Соляник О.

Проект квартиры Садовая                                              архитектор Соляник О.

Проект коттеджа Европа                                                  архитектор Васалатий К.

Проект квартиры Подкова                                                  архитектор Киценко Ф.

 

 

Проект кофейни                                                                       архитектор Киценко Ф.

 

 

Проект частного дома в Таврово                                     архитектор Киценко Ф.

 

Проект дома в Соломино                                                     архитектор Киценко Ф.

 

 

Проект частного дома в п.Новосадовый                       архитектор Киценко Ф.

 

Проект жк миракс                                                                   архитектор Бабаянц А.

Проект квартира на проспекте Славы                            архитектор Бабаянц А.

Проект мини                                                                             архитектор Бабаянц А.

Проект жк западное кунцево                                             архитектор Бабаянц А.